top of page

Cennik

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

Dokumenty

Potrzebne dokumenty do wyceny, które powinien posiadać zleceniodawca wyceny:

- dla nieruchomości lokalowych – nr księgi wieczystej

- dla spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych – nr księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

- dla nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i innymi : nr księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miarę dostępności projekt lub inwentaryzacja budynku

- dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę lub w trakcie zabudowy: nr księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę, projekt budowlany

bottom of page