top of page

Wycena nieruchomości

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego oferuje wycenę nieruchomości wszystkich typów, m. in.:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową oraz komercyjną);

 • nieruchomości gruntowych rolnych;

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi i usługowymi);

 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe);

 • spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego.

 • nieruchomości komercyjnych ( lokale użytkowe, obiekty usługowe, handlowe)

 • nieruchomości przemysłowych (hale, magazyny, zakłady przemysłowe

Cel wyceny

Sporządzanie wyceny nieruchomości m.in dla następujących celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży

 • zabezpieczenia kredytu

 • podziału majątku

 • ubezpieczeniowych

 • podatkowych

 • zniesienia współwłasności

 • i innych według potrzeb zamawiającego

Inne usługi

Ponadto świadczenie usług w zakresie:

 • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości rynku

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju

 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

 • kontroli inwestycji

bottom of page